Profit Cure MKB

Het team van Karin van Drielen staat klaar voor de startende ondernemer, de zzp-er die al enige tijd onderneemt en de IB-ondernemer met personeel. Uw begeleidingsbehoefte bestaat uit praktische uitvoering van de administratie en de daarmee samenhangende verplichtingen.